Wat doen in geval van ongeval?

Verzekering sportongevallen (Ethias)

Download hier de nodige documenten die je dient in te vullen na een sportongeval. Papieren exemplaren van de formulieren zijn ook te vinden in de ploegmap en de ballenkast. Deze documenten moet je bezorgen aan onze secretaris, Kristof Verelst (secretariaat@kevoc.be). Hij kan ook al je praktische vragen beantwoorden.

Wat te doen bij een ongeval

  • Zo snel mogelijk de aangifte invullen en bezorgen aan Kristof, onze secretaris (hard copy maar liefst via e-mail). Je moet dus geen papieren aangifte versturen naar volleyvlaanderen, deze worden niet aanvaard.
  • Kristof doet via extranet aangifte bij Ethias, en bezorgt je een dossiernummer en een document voor Ethias.
  • Het door de geneesheer in te vullen getuigschrift moet nog per post opgestuurd worden naar Ethias samen met het document die je heb gekregen van je secretaris
  • Zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift, ontvangt het slachtoffer per post een melding met het dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
  • Het slachtoffer dient eerst zelf alle rekeningen te betalen en de tussenkomst van het ziekenfonds te vragen. Vervolgens moet het slachtoffer de bewijsstukken van medische kosten overmaken aan Ethias (gelieve steeds dossiernummer en rekeningnummer te vermelden). Ethias betaalt de behandelingskosten steeds rechtstreeks aan het slachtoffer terug.
  • Vergeet niet het genezingsattest op te sturen naar Ethias met vermelding van het dossiernummer. Zonder genezingsattest is men niet verzekerd!

Een toelichting over de sportverzekering kan je vinden op de website van VolleyVlaanderen of in dit document.